ZDANIEM KLIENTÓW
JESTEŚMY NAJLEPSZĄ
FIRMĄ BADAWCZĄ W POLSCE.

REALIZUJEMY BADANIA MARKETINGOWE, SPOŁECZNE, UX.
ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA.

Badania opinii, trendy

Oferujemy:

Badania od A do Z


Realizujemy badania od początku do końca. Zaczynamy od wspólnego opracowania pytań badawczych. Kończymy warsztatem, podczas którego przedstawiamy wyniki badania i rekomendacje dotyczące konkretnych działań klienta. Zajmujemy się wszystkim pracami pomiędzy tym dwoma punktami.

DORADZTWO W ZAKRESIE BADAŃ


Znajdujemy optymalne rozwiązania badawcze. Wspieramy w prowadzeniu projektów.
Klientom, którzy zbierają i analizują dane we własnym zakresie, pomagamy przygotować narzędzia badawcze, dobrać próbę lub przełożyć wyniki na praktyczne rekomendacje.

ZBIERANIE DANYCH


Realizujemy wywiady ankietowe (PAPI, CATI, CAWI) oraz jakościowe (IDI, FGI, warsztaty kreatywne) na próbach ogólnopolskich i regionalnych. Wykorzystujemy także metody z obszaru UX (user experience, w tym testy użyteczności aplikacji i stron www, mapy podróży klienta) oraz metody etnograficzne (living lab, dzienniczki itp.). Pracujemy w oparciu o autorską platformę badawczą, która pozwala między innymi na bieżące śledzenie postępów w realizacji prac.

ANALIZY STATYSTYCZNE


Wykonujemy analizy statystyczne na danych pozyskanych w prowadzonych przez nas projektach, a także na zbiorach udostępnionych przez klientów. Weryfikujemy hipotezy badawcze, testujemy istotność statystyczną wyników, opracowujemy segmentacje. Tworzymy czytelne i użyteczne wskaźniki, rankingi, infografiki i wykresy.

REKRUTACJA RESPONDENTÓW


Pozyskujemy respondentów do badań prowadzonych przez klientów, m.in. do paneli badawczych, grup eksperckich, grup fokusowych i niestandardowych wywiadów bezpośrednich.

NASZĄ SPECJALNOŚCIĄ SĄ BADANIA:

 • USER EXPERIENCE i DESIGN THINKING
 • NOWYCH PRODUKTÓW i INNOWACJI
 • ETNOGRAFICZNE i LIVING LAB
 • MARKI i KOMUNIKACJI
 • CENOWE i POPYTU
 • SATYSFAKCJI i LOJALNOŚCI
 • SEGMENTACJE RYNKU i KLIENTÓW
 • TURYSTYCZNE i WIZERUNKU MIEJSC
 • REWITALIZACYJNE i PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ.

WYBRANE REALIZACJE:

NASI KLIENCI:

Dociekliwi
uczeni

Doświadczone
korporacje

Miejscy
aktywiści

IBE Uniwersytet Śląski Instytut Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Ergo Hestia gdańskie wydawnictwo oświatowe Enspirion Sp. z o. o. - Rozwiązania przyszłości dziś! Bydgoskie Meble
Gdańsk Słupsk Innowacje Społeczne Traffic Design

Kulturalni
promotorzy

Nowatorscy
przedsiębiorcy

Twórczy
doradcy

GMHMG - Muzeum Muzeum Zamkowe w Malborku Instytut Kultury Miejskiej Muzeum Emigracji w Gdyni
Lambre Nata PKL Dom Leków - polska sieć aptek
Brandscope

MAMY
DOŚWIADCZENIE

ARTUR CIEŚLIŃSKI

ARTUR CIEŚLIŃSKI

prezes zarządu
socjolog, menedżer, członek PTBRiO
Współzałożyciel agencji Inny Format, lider zespołu, strateg z dobrą znajomością branży badawczej.

Badaniami zajmuje się od 2004 roku, przeszedł wszystkie szczeble kariery badawczej od asystenta do kierownika kilkunastoosobowego zespołu.W Innym Formacie, oprócz tego, że jest prezesem, świetnie odnajduje się jako osoba odpowiedzialna za relacje i kreatywne rozwiązywanie sytuacji problemowych.
KATARZYNA NAŁSZ-SAFURYN

KATARZYNA NAŁSZ-SAFURYN linkedIn

wiceprezes zarządu
psycholog, analityk, członek PTBRiO
Pracę w agencji badawczej zaczęła w 2004 roku. W 2011 założyła swoją firmę – Inny Format. Na co dzień próbuje godzić bycie członkiem zespołu badawczego i bycie szefem. Efekty bywają różne :)

Lubi stawiać i weryfikować hipotezy. Chętnie pracuje ze zbiorami danych. Porządkuje je i przygląda się im. Szuka prawidłowości i zależności. Odczuwa satysfakcję, gdy wyniki złożonych analiz udaje się pokazać w prosty sposób przy pomocy wykresu, infografiki lub przejrzystego wskaźnika. Entuzjastka myślenia. Optymistka.
 
Maja Borkowska

Maja Borkowska lkinkedIn

kierownik projektów
socjolog, badacz ilościowy
Badaniami zajmuje się od 2002 roku. Współpracowała zarówno z mniejszymi firmami jak i dużymi korporacjami przy wieloletnich projektach. W Innym Formacie jest odpowiedzialna za kontakt z klientami, ofertowanie i koordynowanie projektów ilościowych.Specjalizuje się w badaniach satysfakcji, wizerunku i komunikacji.

Fascynuje ją niezmienność natury ludzkiej i zmienność rzeczywistości. Bardzo lubi projekty, w których współpracuje się nie tylko z klientem, ale także z innymi uczestnikami projektu takimi jak agencje kreatywne czy firmy doradcze.
BARTOSZ CHRUŚCIELSKI

BARTOSZ CHRUŚCIELSKI linkedIn

kierownik projektów
socjolog, badacz jakościowy
Z badaniami związany od 2006 roku. Miał przyjemność realizować wiele projektów – od niewielkich, po wielomodułowe. W Innym Formacie odpowiedzialny za koordynowanie projektów jakościowych i ilościowych oraz za realizację badań w terenie. Specjalizuje się w badaniach wizerunkowych (w tym wizerunku miejsc), testach produktów i usług, a także w badaniach społecznych.

Fascynują go interakcje – szczególnie na poziomie mikro – a także społeczny odbiór przestrzeni. Jego mocną stroną jest duże zaangażowanie w każdy etap procesu badawczego.

DANE POZYSKUJĄ DLA NAS:

 • OGÓLNOPOLSKA SIEĆ ANKIETERÓW
 • MODERATORZY
 • STUDIO CATI
 • PLATFORMA CAWI
 • PANELE BADAWCZE.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Chcesz zrobić badanie? Poznać opinie i postawy innych?
Potrzebujesz wsparcia w realizacji swojego projektu?
Masz pomysł badawczy, o których chciałbyś z kimś porozmawiać?
Napisz, zadzwoń, przyjdź. Zapraszamy.

INNY FORMAT SP. Z O.O.
UL. KAPRÓW 3A/14
80-316 GDAŃSK
TEL. 696 471 111
IF@INNYFORMAT.PL
WWW.INNYFORMAT.PL
NIP 584 27 26 059 / REGON 221 564 786
SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS 0000412087 / KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 10000 PLN