Badania opinii, trendy

eMOBILITY


 • iconEnspirion (Grupa Kapitałowa ENERGA)
 • icon8 grup respondentów
 • iconponad 20 różnych badań
 • icon20 miesięcy
 • iconokoło 150 tys. zł netto

Wspólnie z Klientem stworzyliśmy zespół badawczo-rozwojowy zajmujący się tematyką użytkowania i udostępniania samochodów elektrycznych. Na bieżąco decydowaliśmy kogo i jakimi metodami przebadać, aby zebrać interesujące dane. Wyniki były wykorzystywane do budowania i weryfikowania modelu biznesowego.

Najciekawsze i najbardziej wartościowe informacje udało się pozyskać na styku różnych metod badań i różnych grup respondentów. Dzięki realizacji tego projektu wiemy, jak ważne jest skupienie się na całym procesie korzystania z usługi (mapa podróży klienta) i dobór odpowiednich narzędzi z obszaru user experience, service design oraz metod etnograficznych.

Projekt został zaprezentowany na XVII Kongresie PTBRiO w Warszawie.

Pobierz materiały

Badania opinii, trendy

REWITALIZACJA GDYNI


 • iconLaboratorium Innowacji Społecznych
 • iconreprezentatywna próba mieszkańców Gdyni
 • iconmieszkańcy 6 obszarów rewitalizowanych
 • icon541 osób
 • iconwywiady kwestionariuszowe PAPI
 • iconod doboru próby i opracowania kwestionariuszy do prezentacji wyników
 • icon4 miesiące
 • iconokoło 35 tys. zł netto

Dostarczyliśmy jasne, rzetelne informacje na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz praktyczne rekomendacje dla procesu rewitalizacji.

Poza obszernym raportem przygotowaliśmy także 6 infografik stanowiących swoiste portrety obszarów rewitalizowanych. Wyniki zostały zaprezentowane podczas kilku spotkań z różnymi grupami osób zaangażowanych w proces rewitalizacji.

Opracowane przez nas materiały został wykorzystane podczas prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.

Pobierz materiały

Badania opinii, trendy

ENERGA LIVING LAB


 • iconEnspirion (Grupa Kapitałowa ENERGA)
 • iconpanel 300 gospodarstw z Gdyni
 • icon18 miesięcy obserwacji
 • icon400 wywiadów bezpośrednich (PAPI)
 • icon1 200 wywiadów telefonicznych
 • icon14 fokusów, 13 IDI
 • iconanaliza danych o zużyciu energii elektrycznej
 • iconokoło 150 tys. zł netto

Realizacja tego projektu zajęła nam niemal dwa lata. W tym czasie dobraliśmy i zrekrutowaliśmy gospodarstwa domowe, które utworzyły grupę panelową, przeprowadziliśmy badania wstępne, monitorujące oraz końcowe.

Przez 18 miesięcy niemal "na żywo" obserwowaliśmy, w jaki sposób uczestnicy próbują dostosować się do testowanych cenników. Słuchaliśmy, co mówią o swoich zachowaniach związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Obserwowaliśmy, ile energii zużywają godzina po godzinie, dzień po dniu. Zestawialiśmy ze sobą informacje z obu tych źródeł i wyciągaliśmy wnioski m.in. na temat optymalnych sposobów wdrażania w przyszłości produktów związanych z taryfami wielostrefowymi, inteligentną siecią domową, odnawialnymi mikroźródłami energii.

Projekt został wyróżniony Polską Nagrodą Innowacyjności 2015 oraz nagrodą EuroSymbol Innowacji 2015

Pobierz materiały

Badania opinii, trendy

KULTURA I TURYSTYKA


 • iconbadania obiektów kultury, atrakcji turystycznych, ruchu turystycznego
 • iconsamorządy, zarządcy instytucji kultury i obiektów turystycznych
 • iconponad 20 projektów
 • iconod 200 do ponad 10 tys. wywiadów
 • iconprzeciętny projekt trwa 4-8 tygodni
 • iconod 6 tys. zł netto

Mamy duże doświadczenie w projektach dla samorządów, instytucji kultury oraz instytucji działających w obszarze turystyki. Specjalizujemy się w badaniu ruchu turystycznego, analizach atrakcyjności turystycznej regionów i obiektów, projektach wspomagających proces rewitalizacji, a także w badaniach wspierających zarządzanie kulturą w miastach.

Realizowaliśmy badania na Mazowszu, Pomorzu, Warmii i Mazurach, także w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Łodzi i Tatrach.

Pobierz materiały

Badania opinii, trendy

BADANIE SENIORÓW


 • iconInstytut Kardiologii w Warszawie
 • iconogólnopolska próba reprezentatywna
 • icon753 osoby w wieku 65-84 lata
 • iconwywiady z konkretnymi osobami
  wylosowanymi z bazy PESEL
 • icondobór próby, pilotaż, badanie właściwe,
  opracowanie zbioru
 • icon3 miesiące
 • iconokoło 90 tys. zł netto

Badanie stanowiło część projektu naukowego.Jego celem było poznanie, jak osoby w starszym wieku radzą sobie z różnymi sprawami związanymi ze zdrowiem. Pozwoli to na określenie, w jaki sposób można im oraz ich bliskim udzielać wsparcia w tym obszarze.

Szczególnej staranności wymagał od nas dobór próby oraz realizacja wywiadów z wylosowanymi respondentami. Określiliśmy kryteria próby reprezentatywnej dla populacji Polaków w wieku 65-84 lata ze względu na ich płeć, wiek (na poziomie pojedynczych roczników) oraz województwo, typ i wielkość miejsca zamieszkania.

Na ich podstawie w Ministerstwie Cyfryzacji wylosowano z bazy PESEL odpowiednią liczbę osób. Ankieterzy otrzymali więc imiona, nazwiska i adresy konkretnych osób, z którymi mieli przeprowadzić wywiady. 40% wywiadów zostało zrealizowanych z pierwotnie wylosowanymi respondentami, pozostałe przeprowadzono w próbie rezerwowej.

Badania opinii, trendy

TEST NAZW PRODUKTU


 • iconproducent napojów
 • icondzieci 8-12 lat (5 diad)
 • icon102 pary rodzic – dziecko (PAPI)
 • icon7 tygodni
 • iconokoło 10 tys. zł netto

Jeden z producentów żywności planował wprowadzić na rynek nowy produkt dla dzieci. Miał 13 różnych pomysłów na jego nazwę! Przetestowaliśmy te nazwy. Dla każdej sprawdziliśmy jej rozpoznawalność, unikatowość, dopasowanie do produktu, a także emocje i skojarzenia, które budzi u dzieci oraz dorosłych.

Podczas realizacji wywiadów wykorzystaliśmy makiety oraz prototypy innowacyjnego opakowania produktu. Badania ilościowe przyjęły formę szeregu zabaw kreatywnych, w których uczestniczyły pary dzieci w wieku 8-12 lat. Zebraliśmy mnóstwo materiału. W efekcie wskazaliśmy trzy nazwy mające największy potencjał. Dla każdej opracowaliśmy krótkie dossier ilustrujące jej mocne i słabe strony.